• فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf., حداکثر اندازه فایل: 256 MB, حداکثر فایل ها: 3.
    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .