دفتر مرکزی:

  • میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، کوچه 21 وزرا
 

آموزشگاه:

  • دانشگاه تهران- خیابان فخر رازی( نبش خیابان فخر رازی) ساختمان رازی ، پلاک ۸۵ ، طبقه سوم ، واحد ۹