فیلم صنعتی و فیلمبرداری صنعتی

فیلم صنعتی مناسب تجارت های صنعتی است که می خواهند از فرآیند تولید محصولات یا ارائه خدمات به مخاطبین یا ارائه گزارش فیلمبرداری کنند یا اینکه ویدئو کلیپ صنعتی بسازند. 

فیلمبرداری صنعتی 

برای اینکه جلوه ای مناسب از کارخانه یا خط تولید داشته باشیم و فضا را به خوبی به مخاطبین ارائه دهیم نیاز است که از تجهیزات حرفه ای فیلمبرداری استفاده نمود. از جمله هلی شات و پهباد.