آموزش ورود به سایت

توجه: برای استفاده از سایت توصیه می شود از لپ تاپ یا رایانه استفاده کنید و از طریق تلفن همراه و تبلت اقدام نکنید.

1 – مرورگر خود را باز کنید.

2 – آدرس وب سایت خود را در مرورر وارد کنید.